Brevet van gehoorzaamheid

Voorwaarden:

De hond moet minimum 1 jaar zijn en in het bezit zijn van het attest van sociaal gedrag. Meer info via  de voorzitter of hier.

De hond moet in het bezit zijn van het blauw boekje (werkboekje sectie 4b)

 • Formulier invullen in hoofdletters (klik hier om te downloaden of vragen aan de voorzitter)
 • Kopie van het  attest van sociaal gedrag bijvoegen.
 • Formulier opsturen naar: K.M.S.H. – A. Giraudlaan 98 – 1030 Brussel.
 • Na 1 à 2 weken ontvang je een overschrijvingsformulier van de K.M.S.H.
 • Schrijf het bedrag over.
 • Na enkele weken ontvang je het blauw werkboekje voor je hond.

Eens het blauw werkboekje ontvangen kan je je inschrijven voor het behalen van het brevet en voor wedstrijden.

Waaruit bestaat de proef brevet van gehoorzaamheid??

Op elke proef moet men de helft van de punten halen en in totaal 60/100 punten

 • Aangelijnd volgen in slalom (15 punten)
 • Volgen in vrijheid (rechte lijn & kruisen van andere hond) (15 punten)
 • Terugsturen naar de plaats (15 punten)
 • Down (blijfoefening), 2 minuten (10 punten)
 • Oproepen van de hond (15 punten)
 • Houdingen (10 punten)
 • Terugbrengen van een voorwerp (apport) (15 punten)
 • Voorstellen van de hond (5 punten)

STRAFBEPALINGEN:

 • Elk bevel, door geluid of gebaar, na het bevel tot vertrek: -1 punt
 • Volgen op minder dan 0.5 m. doch niet correct naast de geleider: maximum verlies van 3 punten (Kan dichter = K.D.)
 • De hond die het samengaan verstoort (hinderen, blaffen, springen, bijten,・.) zal bestraft worden met maximum 2 punten..
 • Wanneer de hond zich meer dan 0.5 m. verwijdert van de geleider: -1 punt per overtreding.
 • Wanneer de hond zich meer dan 1 m. verwijdert van de geleider: -2 punten per overtreding.
 • De hond “hangt in  de lijn” (volgt bij gespannen leiband): -2 punten per 10m.
 • Elke ruk aan de leiband door de hond of de geleider: -1 pun
 • De aangeduide weg wordt niet gevolgd: afspraak met aftrek van punten aan rato van de overtreding.
 • Niet nemen van een voorziene hindernis: afspraak met aftrek van punten aan rato van de moeilijkheidsgraad.
 • Wachten op de hond of bij het nemen van een hindernis wordt telkens bestraft naar gelang de invloed op de uitvoering van de oefening.
 • Het langzaam aannemen van de houding: -1 punt
 • Niet correct tempo wordt bestraft.
 • Leiband niet correct gedragen en /of hinderend wordt bestraft met max. 2 punten.
 • De vrije arm niet vrij of niet normaal in beweging (geen natuurlijke houding) wordt bestraft met maximum 2 punten.
 • Werk en voor het bevel van de keurmeesters: max. –2 punten.
 • Hond niet aan voet: -1 punt.