Huishoudelijk reglement

 • De oefenterreinen zijn NIET toegankelijk voor NIET-LEDEN buiten de voorzien trainingsuren.
 • Op trainingsdagen worden de TRAININGSUREN gerespecteerd door iedereen. Uitzonderingen worden enkel toegestaan na overleg met het bestuur en na goedkeuring.
 • Het is wenselijk dat elke hond die u eventueel zou meebrengen ingeënt is tegen hondenziekten, bij inschrijving gelieve uw boekje van de veearts mee te brengen.
 • De minimum leeftijd van de geleider bedraagt 14 jaar ( Uitzonderingen op deze regels zullen besproken worden door de lesgevers , hun beslissing is bindend).
 • De hondenschool ’t Westland kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen : de geleider is aansprakelijk voor de aangerichte schade U dient steeds beroep te doen op uw persoonlijke verzekering.
 • Loopse teven worden niet toegelaten op de oefenterreinen.
 • Brutaliseren van de honden wordt niet toegestaan , indien dit toch gebeurd zal de geleider van het terrein gestuurd worden. Een 2de maal is UITSLUITING .
 • Men mag slechts 1 hond begeleiden op het oefenterrein.
 • Indien u te laat bent , meldt U dan eerst bij de lesgever.
 • In de kantine worden de honden AANGELIJND toegelaten , hou ze in het oog zodat ze niemand last berokken ( opgelet als er kinderen rondlopen).
 • De uitwerpselen van de hond worden door de geleider onmiddellijk opgeruimd. Hoopje en plasje op het terrein of in de kantine = 1,50€ . ( Uitgezonderd kleine pups ).
 • Ook buiten het terrein van de hondenschool dient men de uitwerpselen van zijn/haar hond op te ruimen. Er is een vuilbak voorzien aan de ingang van het Don Bosco terrein.
 • Het lidgeld van onze hondenschool bedraagt in de periode januari 2023 t.e.m. december 2023 —- 70€ ( 1ste hond) of 35€ (vanaf 2de hond). Steunende leden betalen voor deze zelfde periode 30€ per persoon .Een steunend lid kan alzo deelnemen aan alle activiteiten die door onze hondenschool worden georganiseerd.
 • Een NIET-LID kan ook deelnemen aan een training mits betaling van 2.0€ .
 • Iemand die het lidgeld niet heeft betaald op 01/02 , word niet meer als lid beschouwd.
 • Het is verboden te roken in de kantine van de club , er is een asbak voorzien buiten de kantine , gelieve geen peuken op de grond te gooien .
 • Het is eveneens  VERBODEN om het terrein te betreden onder invloed van alcohol of drugs .
 • Het is tevens verboden om te parkeren met u voortuig aan de kantine ( met uitzondering voor laden en lossen van goederen ) , er is een grote parking aan de Reningelstseweg.
 • Bij moeilijkheden , kan de geleider zich steeds wenden tot een van de bestuursleden die uw probleem zal voorleggen tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering.
 • Maak het de lesgevers niet onnodig lastig. Zij doen dit werk volledig belangloos en zuiver uit liefde voor de hond.