Privacy beleid

PRIVACYBELEID VAN HONDENSCHOOL ’T WESTLAND VZW

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Hondenschool ’t Westland vzw verwerkt van haar [leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden].

Indien je lid wordt van Hondenschool ’t Westland vzw, [een donatie doet] of om een andere reden persoonsgegevens aan Hondenschool ’t Westland vzw verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te handtekenen ter kennisname.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Willems Christophe, Toekomststraat 11   8970 Poperinge, gsm. 0471113136
De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via info@twestland.be

2. Welke gegevens verwerkt Hondenschool ’t Westland vzw en voor welk doel
2.1       In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen),
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts
2.2       Hondenschool ’t Westland vzw verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende             doeleinden::
a)         je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het     lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan.
b)         je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van        uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Hondenschool ’t Westland vzw
c)         je naam wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen en wedstrijden af te handelen.
2.3       Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk één kalenderjaar jaar na afloop van het lidmaatschap gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Hondenschool ’t Westland vzw en je te informeren over de ontwikkelingen van Hondenschool ’t Westland vzw

E-mail berichtgeving + privé facebook groep:

Hondenschool ’t Westland vzw gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Hondenschool ’t Westland vzw . Afmelding voor deze mailing of facebook groep is te allen tijde mogelijk .

 

  1. Bewaartermijnen

Hondenschool ’t Westland vzw verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal 5 jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

  1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Hondenschool ’t Westland vzw passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Hondenschool ’t Westland vzw gebruik van diensten van de bestuursleden, zogenaamde gegevens verwerkers.

 

 

 

  1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de ledenadministratie van Hondenschool ’t Westland vzw kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Hondenschool ’t Westland vzw zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop Hondenschool ’t Westland vzw je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie info@twestland.be

 

  1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.